We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch etablerar säljorganisation i Nordamerika

RaySearch Laboratories AB (publ.) har startat ett amerikanskt dotterbolag med namnet RaySearch Americas Inc. Det nya bolaget kommer att ha huvudkontor i New York och ska marknadsföra RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den nordamerikanska marknaden. Dotterbolagets uppgifter omfattar försäljning, service och klinisk support, och det kommer även att bidra till vidareutvecklingen av RayStation® genom att förmedla erfarenheter och synpunkter från nordamerikanska kunder. RaySearch Americas kommer också att stödja den första kliniska implementeringen av RayStation® som just nu pågår på Massachusetts General Hospital i Boston.

“Vi började sälja RayStation® från Sverige under 2010 när vi erhöll 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. När vår första referenskund nu är igång och vi ser ett stort intresse från andra nordamerikanska kliniker, känner vi att tidpunkten är den rätta att bygga upp vår egen sälj- och serviceorganisation för att uppfylla våra kunders behov på bästa sätt. Det här är ett helt logiskt steg i vår utveckling, men likväl en viktig strategisk milstolpe för RaySearch”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

För att leda satsningen har Marc Mlyn och David McPhail rekryterats som VD respektive försäljningschef för RaySearch Americas. Båda har lång erfarenhet från strålterapibranschen, i synnerhet inom dosplaneringsområdet. Marc Mlyn arbetade mer än tio år på ADAC/Philips Radiation Oncology Systems där han var med och byggde upp, och sedermera ledde, deras globala supportorganisation. Han kommer närmast från det amerikanska strålterapibolaget CIVCO där han var marknads- och produktutvecklingschef. David McPhail påbörjade sin bana inom strålterapibranschen som kundansvarig för strategiska kunder på ADAC/Philips, och slutade där som försäljningschef för den nordamerikanska marknaden. David hade samma roll på CIVCO som även han ansluter ifrån.

“Det är en mycket spännande möjlighet att få delta i introduktionen av RaySearchs dosplaneringssystem på den här marknaden. RaySearch har en lång och framgångsrik historik inom algoritmer och mjukvara för strålterapi. Jag är övertygad om att vi med bolagets stora specialiserade utvecklingsorganisation kan erbjuda nydanande dosplaneringsfunktionalitet som är både relevant och lättillgänglig för alla strålterapikliniker”, säger Marc Mlyn.

David McPhail tillägger: “Det finns ett stort behov av innovativa och effektiva lösningar ute på strålterapiklinikerna. Givet att vi har de rätta produkterna som uppfyller kundernas behov i kombination med en kundtjänst av världsklass och täta partnerskap med klinikerna, kan RaySearch Americas spela en mycket viktig roll i vår bransch.”

“Jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Marc och David. Deras djupa kunskaper och långa erfarenhet kommer att vara mycket viktiga för att etablera RayStation® som det ledande dosplaneringssystemet på den amerikanska marknaden”, avslutar Johan Löf.

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com