Pressreleaser

Omvandling av aktier - Rättelse

Enligt RaySearchs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Den 29 juni publicerade RaySearch ett pressmeddelande avseende omvandling av aktier under juni månad. Informationen i meddelandet var korrekt men skulle ha publicerats den sista handelsdagen i månaden, den 30 juni, och inte den 29 juni som skedde. För att säkerställa att korrekt finansiell rapportering publiceras därför samma information igen nedan. Ingen omvandling har skett under juli månad.

Under juni månad har på Bengt Linds begäran 1 061 577 aktier av serie A omvandlats till serie B.
Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 136 202 292.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 34 282 773, varav 11 324 391 aktier av serie A och 22 958 282 aktier av serie B.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
anders.martin-lof@raysearchlabs.com