Pressreleaser

Nederländsk klinik väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från RISO, det Radioterapeutiska Institutet i Deventer, Nederländerna. RISO är en offentlig strålbehandlingsinstitution som utför strålbehandlingar åt flera sjukhus i närområdet. RISO utför avancerade cancerbehandlingar med extern strålterapi och är även specialister inom brachyterapi för prostatacancer.

RISO kommer att använde RayStation® som dosplaneringssystem både för konventionella 3D-CRT-behandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT. Ordern omfattar funktionalitet alltifrån de grundläggande verktyg som behövs för patientsegmentering och för att skapa 3D-CRT-planer, till avancerade verktyg som möjliggör en mer effektiv planeringsprocess. Ett exempel är RaySearchs unika lösning för flermålsoptimering. Det är ett mycket intuitivt verktyg som gör det möjligt för läkaren att i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande dosplaneringsprocessen. RISO planerar att börja använda systemet kliniskt senare under 2011.

”Vi gjorde en grundlig utvärdering av våra alternativ och kom fram till RayStation® är det mest innovativa dosplaneringssystemet på marknaden. Vad gäller tekniska aspekter erbjuder systemet topprestanda. En annan viktig faktor för oss är att RayStations genomtänkta användargränssnitt också helt och fullt lever upp till moderna mjukvarukrav och möjliggör ett smidigt och effektivt arbetsflöde”, säger Rik Westendorp, sjukhusfysiker på RISO.

“Det här är vår tredje europeiska order på RayStation men det här är första gången som en klinik kommer att använda RayStation® för hela arbetsflödet för alla fotonbehandlingar från grundläggande 3D-CRT till IMRT och VMAT. Det är ett viktigt steg för RayStations utveckling från att vara en plattform för de mest avancerade applikationerna till att bli ett komplett modernt dosplaneringssystem som täcker de vardagliga behoven för alla typer av strålterapikliniker”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
anders.martin-lof@raysearchlabs.com