Pressreleaser

Health Quest Radiation Oncology väljer RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från Health Quest Systems, Inc., i LaGrange, New York i USA.

Health Quest omfattar fyra lokala behandlingscentra för strålterapi och har behandlat patienter i Mid-Hudson Valley i New York sedan 1887. De ingående klinikerna är: Dyson Cancer Center vid Vassar Brothers Medical Center i Poughkeepsie, Ulster Radiation Oncology Center i Kingston som är ett joint venture med Benedictine Hospital, Fishkill Radiation Oncology i Fishkill samt Wagner Cancer Pavilion vid Putnam Hospital Center i Carmel. Health Quest Systems har byggt upp framstående kliniker på de här orterna och är stolta över att använda den mest avancerade teknologinför att upptäcka och bekämpa cancer.

Health Quest kommer att använda RayStation® som dosplaneringssystem för avancerade behandlingar som IMRT, konfigurerat med en central patientdatabas som nås med tunna klienter från de olika klinikerna. Health Quest kommer under en övergångsperiod att byta ut sitt nuvarande system och ersätta det med RayStation® för all dosplanering.

Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en avancerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidsödande optimeringsprocessen.

George Sherouse, Senior Medical Physicist på Health Quest säger: ”Under min karriär har jag följt introduktionen av flera revolutionerande innovationer inom dosplanering. Som den första helt nya kommersiella plattformen på länge, designad och byggd av ett etablerat ledande mjukvarubolag kommer RayStation® att kunna förändra hela dosplaneringsområdet. För mig är det anmärkningsvärt med vilken hög hastighet RaySearch kan utveckla nya innovationer. Jag är väldigt glad vi på Health Quest har möjligheten att bli en av de första användarna.”

”Vi är glada att få arbeta med chefsfysiker Dan Pavord och George Sherouse. De är båda mycket aktiva inom fältet för sjukhusfysik och vi ser fram mot att implementera vår näst största installation hittills tillsammans med dem på Health Quest”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas.

Johan Löf, VD för RaySearch säger: ”Lokala fristående cancerkliniker utgör ett mycket viktigt kundsegment i vår marknadsstrategi för RayStation® i Nordamerika. RayStation® erbjuder effektiva verktyg för alla aspekter av dosplanering och det är något som Health Quest Systems uppskattade från första början. Det är också tillfredsställande att notera att det sammanlagda ordervärdet för de tre order som RaySearch Americas har fått nu i augusti överstiger en miljon US dollar.”


Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com