We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Den första patienten i europa behandlad med RayStation®

RaySearch Laboratories AB (publ.)tillkännager att den första cancerpatienten i Europa har behandlats med en dosplan som har genererats med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®. Behandlingen ägde rum vid RISO, det Radioterapeutiska Institutet i Deventer, Nederländerna. RISO är en offentlig strålbehandlingsinstitution som utför strålbehandlingar åt flera sjukhus i närområdet. Patienten behandlas för ändtarmscancer med intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och behandlingen levereras med en strålmaskin från Elekta.

“RayStation® är ett helt nytt system med mycket spännande funktionalitet och ett modernt arbetsflöde. Vi har nu noggrant validerat systemet och är mycket nöjda med noggrannheten och kvaliteten på de dosplaner som genereras. RayStation® är snabbt och lättanvänt och ger oss möjligheten att enkelt skapa högkvalitativa IMRT-planer”, säger Rik Westendorp, sjukhusfysiker på RISO.

“Användarna på RISO är mycket kompetenta och vi är stolta over att vi lever upp till deras höga kvalitetskrav. Tidigare i höstas utfördes den första behandlingen med RayStation® i USA och nu passerar vi nästa milstolpe när systemet använd kliniskt även i Europa. Under året har vi byggt up en europeisk försäljnings- och serviceorganisation så vi ser fram emot att hjälpa RISO och andra europeiska kunder i deras viktiga arbete att varje dag ge cancerpatienter den bästa möjliga behandlingen”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com