Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 83,0 (47,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,5 (17,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 17,5 (12,6) MSEK och resultatet per aktie till 0,51 (0,37) SEK
  • Kassaflödet uppgick till -2,8 (5,4) MSEK
  • RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA i mars
  • Samarbetsavtalet med Varian utökades i april 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Genombrottsorder på RayStation® från Massachusetts General Hospital i USA erhölls i oktober

 

”De första nio månaderna var en framgångsrik period och med ordern från Massachusetts General Hospital nåddes i oktober en mycket viktig strategisk milstolpe för RaySearch. Ordern innebär att Massachusetts General Hospital blir det första sjukhuset i världen som använder RayStation® och vår lösning för flermålsoptimering kliniskt”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. 

”Även finansiellt sett var januari-september en stark period för RaySearch och antalet sålda licenser nästan fördubblades. Volymstillväxten beror huvudsakligen på ett positivt mottagande av alla de nya produkter som lanserades i slutet av förra året”, avslutar Johan Löf. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com  

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.