Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

1 JANUARI – 31 MARS 2010 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,1 (16,9) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (7,3) MSEK och resultatet per aktie till 0,24 (0,21) SEK • Rörelseresultatet uppgAick till 11,2 (9,9) MSEK • Kassaflödet uppgick till -1,8 (8,7) MSEK • RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA EFTER PERIODENS UTGÅNG • Samarbetsavtalet med Varian utökades i april ”2010 startade positivt med ett starkt första kvartal. Tack vare flera viktiga produktlanseringar under slutet av förra året ökade intäkterna med 66 procent och antalet sålda licenser nästan fördubblades. Det innebär att kvartalet var RaySearchs intäktsmässigt näst bästa någonsin”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”En viktig milstolpe under perioden var att vi erhöll 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för vårt dosplaneringssystem RayStation® och detta innebär att vi kan marknadsföra systemet i USA”, avslutar Johan Löf.