We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2009

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 83,7 (62,7) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick till 30,1 (18,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,88 (0,53) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 40,9 (21,1) MSEK • Kassaflödet uppgick till 9,4 (-8,5) MSEK • Genombrottsorder på system för strålterapi med protoner erhölls i juni • Den nya produkten för VMAT-behandlingar i samarbetet med Philips började generera intäkter i november • Samarbetsavtalet med Siemens som tecknades i maj utökades och accelererades i november • Två nya produkter från samarbetet med Nucletron började generera intäkter i december • Samarbetet med Varian, omfattande tre nya produkter, började generera intäkter i december • Första orderna erhållna för den nya produkten i samarbetet med TomoTherapy • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0) SEK per aktie ”2009 var ett mycket framgångsrikt år för RaySearch med många spännande produktlanseringar. De nya produkterna började generera substantiella intäkter under slutet av året vilket ledde till att omsättningen under fjärde kvartalet ökade med hela 71 procent”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Jag kan därmed konstatera att vi har gått in i en ny fas av tillväxt och står mycket väl rustade inför framtiden”, avslutar Johan Löf.