Pressreleaser

RaySearch erhåller FDA-godkännande för RayStation i USA

RaySearch Laboratories AB (publ) har erhållit 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för dosplaneringssystemet RayStation®. RayStation® är RaySearchs egna fullständiga dosplaneringssystem som innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt system. Det omfattar exempelvis RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner och kommer att ha fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet. RaySearchs affärsmodell bygger på att sälja mjukvarumoduler via partnerskap med ledande medicintekniska företag. RaySearchs moduler integreras i respektive partners system och partnern har direktkontakten med klinikerna. Som ett komplement till den partnerbaserade affärsmodellen ger RayStation® möjligheten att samarbeta direkt med några få utvalda ledande forskningsintensiva kliniker. Samarbeten av den här typen skapar handlingsfrihet för RaySearch att utveckla nyskapande lösningar direkt i klinisk miljö, vilket är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa RaySearchs ställning som ledande utvecklare av avancerad mjukvara för strålterapi. I juni 2009 tecknades ett första avtal i Europa med den tyska kliniken WPE som planerar att börja använda RayStation® kliniskt under 2010. Det nu erhållna godkännandet innebär att RaySearch kan marknadsföra RayStation® i USA och ingå den här typen av avtal även där. ”Det är en strategiskt viktig milstolpe att vi nu har ett eget FDA-godkänt dosplaneringssystem”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Vi har inga planer på att gå ut brett till en stor mängd kliniker så det här innebär ingen genomgripande förändring av affärsmodellen. Däremot ger RayStation® oss möjligheten att kunna utveckla framtidens lösningar i nära samarbete med några av världens ledande kliniker, vilket är oerhört viktigt för oss på lång sikt”, avslutar Johan Löf. OM RAYSEARCH RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har femton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Nordiska börs Stockholm. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Johan Löf, VD Telefon: +46 (0)8-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com