We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Massachusetts General Hospital i Boston väljer RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®

Massachusetts General Hospital (MGH) i Boston, USA, har valt RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® som sitt nya planeringssystem för IMRT- och VMAT-behandlingar.

RaySearch och MGH ingick 2008 ett långsiktigt forsknings- och samarbetsavtal inom flermålsoptimering för strålterapi. Inom all strålbehandling måste läkaren balansera motstridiga behandlingsmål såsom att ge tillräckligt hög stråldos till tumören för att uppnå tumörkontroll, samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad måste hållas så låg att risken för biverkningar minimeras. Flermålsoptimering är ett verktyg för att hantera den här typen av kompromisser på ett strukturerat sätt. Detta har potentialen att effektivisera den tidskrävande dosplaneringsprocessen där man idag iterativt förändrar de ingående parametrarna i en dosplan tills man uppnår en tillräckligt bra plan.

Samarbetet har resulterat i en mjukvaruprodukt som möjliggör för kliniker att utvärdera en mängd behandlingsalternativ på ett intuitivt och effektivt sätt. Den här lösningen har integrerats i RaySearchs dosplanerings system RayStation®. Det nya avtalet innebär att MGH köper licenser för att använda RayStation® för dosplanering av avancerade IMRT- och VMAT-behandlingar och kommer därmed att använda lösningen för flermålsoptimering kliniskt för första gången.

RayStation® är RaySearchs fullständiga dosplaneringssystem som innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt system. Förutom den unika lösningen för flermålsoptimering omfattar systemet även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner, och har fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

“MGH är ett av de mest välrenommerade sjukhusen i USA och vi är givetvis stolta över att de har valt RayStation® som sitt nya dosplaneringssystem. Vårt forskningssamarbete har varit mycket framgångsrikt och jag ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap i en klinisk miljö”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Ordern kommer att generera intäkter under det fjärde kvartalet men har ingen påverkan på det finansiella resultatet för det tredje kvartalet som kommer att presenteras den 12:e november. Det tredje kvartalet är generellt det säsongsmässigt svagaste under året och 2010 utgör inget undantag. Men att leverera RayStation® till en så avancerad och prestigefylld klinik som MGH är en mycket viktig strategisk milstolpe som kommer att ha en positiv påverkan på RaySearchs långsiktiga utveckling”, avslutar Johan Löf.

RaySearch kommer att delta som utställare på den årliga strålterapimässan ASTRO som i år hålls i San Diego, den 31 oktober till den 4 november, och kommer där att demonstrera RayStation® i bås 2228.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com