Pressreleaser

Tre produkter från samarbetet med Varian har lanserats

RaySearch Laboratories AB (publ.) tillkännager idag att tre nya mjukvarulösningar från samarbetet med Varian Medical Systems (NYSE: VAR) har lanserats. Produkterna är integrerade moduler i den senaste versionen av Varians dosplaneringssystem Eclipse™ som nyligen erhöll 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Produkterna är dosplaneringsmoduler för optimering av konventionell tredimensionell conform strålterapi (3D-CRT), radiobiologisk utvärdering samt radiobiologisk optimering. 3D-CRT är en väletablerad behandlingsform som utgör den stora merparten av all strålbehandlingar. Det är dock relativt komplext och tidsödande att ta fram en plan för en 3D-CRT-behandling. Användaren gör upprepade manuella förändringar av behandlingsparametrarna ända tills tillräckligt bra resultat uppnås, det vill säga önskad dos till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande organ inte får vara för hög. Hela processen kan ta flera timmar. Den nya 3D-CRT-modulen utnyttjar avancerade algoritmer för att automatisera den här processen. Mjukvaran förändrar då samtliga möjliga parametrar simultant och tar på några minuter fram den bästa möjliga lösningen. Detta sparar mycket tid och har även potential att signifikant förbättra behandlingens kvalitet De andra två modulerna för radiobiologisk evaluering och optimering använder modeller för att förutse hur frisk vävnad och tumörer kommer att reagera när de bestrålas. Verktyget för radiobiologisk utvärdering gör det möjligt att utvärdera sannolikheten för att en tumör kan kontrolleras eller risken att skada frisk vävnad för en specifik dosplan. Den här informationen kan användas för att besluta för hur en behandling skall utföras för att få bästa resultat och även för hur dosplanen skall förändras om behandlingstillfällen av någon anledning måste senareläggas. Modulen för biologisk optimering ger läkarna får möjlighet att formulera sin ordination direkt i kliniska termer såsom önskade sannolikheter för att tumören ska kontrolleras eller risken för strålningsinducerade komplikationer. Det är ett mycket användbart komplement till traditionella tekniker baserade på fysikalisk dos som inte tar hänsyn till biologisk respons. “De här nya verktygen kommer att hjälpa klinikerna med att uppnå optimala behandlingar och spara in mycket tid som idag läggs på dosplanering”, säger Jeff Amacker, Director of Clinical Solutions på Varian. “Det här är ett viktigt steg som ytterligare förbättrar strålterapins behandlingskvalitet och kostnadseffektivitet”, fortsätter Jeff Amacker “Varian är den största leverantören på strålterapimarknaden så den här lanseringen är självklart en viktig händelse i RaySearchs historia”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Det här är mycket användbara produkter som ger användarna av Eclipse™ flera verktyg för att automatisera och förbättra det dagliga dosplaneringsarbetet ute på klinikerna. Det finns goda skäl att tro att de här produkterna kommer att ha ett stort kommersiellt värde för RaySearch när Varian börjar installera ute hos kunderna senare i sommar”, avslutar Johan Löf. OM RAYSEARCH RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har tretton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: +46 (0)8-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com