Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

1 JANUARI – 30 JUNI 2009

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34,7 (27,6) MSEK • Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 (4,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,36 (0,12) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (4,4) MSEK • Kassaflödet uppgick till 1,8 (-15,1) MSEK • Samarbetet med Nucletron utökades i januari med två nya produkter för dosplanering • Första produkten i samarbetet med TomoTherapy erhöll FDA-godkännande i januari och har lanserats • Den nya produkten för VMAT-behandlingar i samarbetet med Philips lanserades i april • Samarbetsavtal med Siemens ingicks i maj • Tre produkter från samarbetet med Varian lanserades i juni • Genombrottsorder på system för strålterapi med protoner erhölls i juni “Vår första kommersiella order på ett protonsystem var ett verkligt genombrott. Avtalet innebär dessutom att vi för första gången säljer ett system direkt till en klinik, vilket är en historisk milstolpe i RaySearchs utveckling”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. ”Under andra kvartalet lanserades dessutom flera av våra nya produkter av våra kommersiella partners. Det finns därför goda förutsättningar för en positiv utveckling under slutet av året”, avslutar Johan Löf.