We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch får genombrottsorder på system för dosplanering av strålterapi med protoner

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett licens- och partneravtal med Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen gGmbH (WPE). WPE är ett protonterapicenter som är under uppbyggnad vid Universitetssjukhuset i Essen, Tyskland. Protonterapi är en avancerad form av strålterapi och är en mycket effektiv metod för att selektivt bestråla tumörer och samtidigt skydda omkringliggande friska organ. Avtalet innebär att RaySearch levererar ett fullständigt dosplaneringssystem som kommer att användas för patientbehandlingar vid WPE när verksamheten är igång. Sedan 2006 har RaySearch satsat mycket resurser på att utveckla det mest avancerade protonlösningen på marknaden. Den första patienten behandlades med hjälp av RaySearchs lösning under 2008 och det nya avtalet utgör den första kommersiella ordern. Systemet kommer att innehålla alla de modernaste verktygen och algoritmerna för dosberäkning och optimering som behövs för att fullt utnyttja protonterapins fulla potential. Det kommer också att innehålla mjukvaruverktyg för adaptiv terapi som tar hänsyn till organrörelser under och mellan behandlingstillfällen. Genom att anpassa behandlingen för anatomiska förändringar som uppstår kan precisionen förbättras ytterligare. Adaptiv terapi är ett lovande område där det inte finns några lösningar kommersiellt tillgängliga i dag men där RaySearch har forskat länge och byggt upp en ansenlig expertis under flera år. RaySearch kommer att bära fullt ansvar för utveckling och support av mjukvarulösningen som kommer att vara baserat på RaySearchs egna dosplaneringsplattform RayStation. Systemet planeras att vara fullt utvecklat och i kliniskt bruk under sommaren 2010. Dr. Jonathan Farr, Head of Medical Physics, WPE, kommenterar avtalet: “Protonsystem som utnyttjar pencil beam scanning (PBS) har överlägsna egenskaper för dosdeposition. I takt med att de nu blir tillgängliga kommersiellt rör sig utvecklingen från traditionell behandling av statiska tumörer till att även omfatta behandling av tumörer som rör sig. Med moderna bildgivande 4D CT-system kan patientens anatomi och tumörrörelser övervakas innan dosen levereras. Den här informationen är mycket värdefull för att optimera dosfördelningen och för att verifiera att rätt dos levereras.” “Vi är mycket nöjda att vi nu tillsammans med vår partner RaySearch satsar på att bygga ett avancerat dosplaneringssystem som till fullo kan utnyttja den tillgängliga informationen från 4D-bildserier för att styra behandlingen. Tillsammans är vi övertygade om att det här kommer att skapa klinisk nytta för patienter med stora rörliga tumörer som tidigare inte behandlades med PBS som är den mest precisa formen av protonterapi”, fortsätter Dr. Farr. “För RaySearch är det här avtalet strategiskt viktigt av flera anledningar. Genom att vi nu fått vår första protonorder har vi tagit ett stort steg mot att bli den ledandespelaren inom det spännande protonterapiområdet”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. “Avtalet innebär även att vi nu säljer mjukvara direkt till en klinik för första gången. Sedan en tid tillbaka har vi haft för avsikt att komplettera vår affärsmodell med att tillhandahålla mjukvara direkt till några utvalda ledande forskningsintensiva kliniker. WPE passar perfekt in i det här sammanhanget eftersom det kommer att vara en av de mest avancerade klinikerna i världen med en vision att tillhandahålla behandlingar som verkligen är banbrytande. Vi ser fram emot att samarbeta för att förverkliga lösningar som kan komma att bli framtidens standard inom strålterapi.”, avslutar Johan Löf. OM RAYSEARCH RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har tretton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: +46 (0)8-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com