Pressreleaser

Första produkten från samarbetet mellan RaySearch och TomoTherapy får FDA-godkännande

RaySearch Laboratories AB (publ.) och TomoTherapy Inc. tillkännager idag att den nya mjukvarulösningen SharePlan™ har erhållit 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och kan nu lanseras på marknaden.

SharePlan™ är en avancerad dosplaneringsprodukt som möjliggör överföring av behandlingsplaner från TomoTherapys Hi•Art®-system till konventionella linjäracceleratorer. Genom att utnyttja mycket sofistikerade algoritmer genererar produkten helt automatiskt ett urval av levererbara IMRT-planer baserat på en existerande Hi•Art®-plan. Detta tidsbesparande koncept är ett viktigt verktyg för att optimera patientnyttan och behandlingskapaciteten på kliniker som installerar ett Hi-Art®-system i en blandad miljö med konventionella linjäracceleratorer.

“Vårt samarbete med TomoTherapy är viktigt för oss och vi har arbetat intensivt med den här produkten i drygt ett år så det känns självfallet mycket tillfredsställande att vi nu når marknaden. Hi•Art®-användarna förväntar sig tekniska lösningar av högsta klass och jag är övertygad om att SharePlan™ inte kommer att göra dem besvikna. Automatisk generering av dosplaner är ett revolutionerande koncept som är exceptionellt användarvänligt och har en stor potential att minska tidsåtgången för vardagliga rutinuppgifter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

“Vår framgång baseras inte bara på att leverera strålbehandlingar av högsta kvalitet”, säger Del Coufal, marknadschef på TomoTherapy. “Vi inser vikten av att teknologi från TomoTherapy integreras väl på cancerkliniker oavsett vilken utrustning som används i övrigt. Genom strategiska partnerskap med ledande företag som RaySearch, gör vi det enkelt för varje klinik att börja använda vårt revolutionerande strålterapisystem.”OM TOMOTHERAPY
TomoTherapy Incorporated har utvecklat, tillverkar och säljer behandlingssystemet TomoTherapy® Hi•Art®, som är ett avancerat strålbehandlingssystem för behandling av en mängd olika cancerformer. Hi•Art-systemet kombinerar integrerad datortomografi med konform strålterapi för att leverera sofistikerade strålbehandlingar snabbt och med hög precision samtidigt som omkringliggande frisk vävnad utsätts för mindre strålning. Bolaget är noterat på NASDAQ Global Select Market med symbolen TOMO.

Mer information om TomoTherapy finns på TomoTherapy.com.OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.