We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Utdelning i RaySearch Laboratories AB (publ)

Vid årsstämman den 22 maj 2008 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat beslut att RaySearch Laboratories ska lämna utdelning med 50 öre per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag och betalningsdag för utdelningen.

Styrelsen i RaySearch Laboratories har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen blir den 27 maj 2008 och att betalningsdagen för utdelningen blir den 30 maj 2008.


OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com