Pressreleaser

Uppdatering om samarbetet mellan RaySearch och Varian

Varian Medical Systems och RaySearch Laboratories har ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal som innebär att RaySearch utvecklar avancerad mjukvara för integration i Varians dosplaneringssystem Eclipse™.

Samarbetet omfattar ett antal komponenter avsedda att förbättra strålbehandlingar, exempelvis produkter för radiobiologisk optimering och optimering av konventionella 3D-CRT-behandlingar. Den första produkten från samarbetet förväntades tidigare att lanseras under 2008. Denna lansering har blivit senarelagd och nu väntas de tre produkterna för radiobiologisk utvärdering, radiobiologisk optimering och optimering av konventionella 3D-CRT-planer, samtliga bli tillgängliga för kliniker under första halvåret 2009.

“Varian är en mycket viktig samarbetspartner och vi satsar substantiella resurser på vårt gemensamma utvecklingsprojekt”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. “Produktutvecklingen går bra och för de tre första produkterna planeras demonstrationer på de kommande mässorna och lansering under första halvåret nästa år”, avslutar Johan Löf.