Pressreleaser

RaySearch utvecklar system för protonterapi åt Akademiska sjukhuset i Uppsala

RaySearch Laboratories AB har träffat ett konsultavtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala angående utveckling av ett nytt system för dosplanering av strålbehandlingar med protoner som levereras vid The Svedberg-laboratoriet i Uppsala. Systemet planeras att börja användas kliniskt under 2008 och kommer att ersätta ett föråldrat system för samtliga patientbehandlingar. Akademiska sjukhuset behandlar drygt 100 cancerpatienter om året med protonterapi.

”För att utnyttja fördelarna med protonterapi, som är mer precis än konventionell strålterapi, är det extra viktigt med en säker och noggrann dosberäkning. Det kommer vi att få från RaySearch i och med detta system”, säger Ulf Isacsson, ansvarig för strålterapi inom verksamhetsområdet Sjukhusfysik vid Akademiska Sjukhuset.

”Vi vet att RaySearch håller en hög utvecklingstakt där vi samtidigt kan vara med och påverka och vi kommer att få ett modernt och lättarbetat system som är helt integrerat i vår befintliga rutin för strålbehandling”, avslutar Ulf Isacsson.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Vi är väldigt stolta över att ha Akademiska som samarbetspartner. De har en exceptionellt lång klinisk erfarenhet och var först i världen med att behandla cancertumörer med protoner. Avtalet har ingen direkt finansiell påverkan för RaySearch men det är av mycket stor strategisk vikt att vårt protonsystem nu för första gången kommer till klinisk användning.”

Protonterapi är ett av RaySearchs prioriterade utvecklingsområden och bolaget demonstrerade tidigare i år sina lösningar på den stora internationella PTCOG-mässan om partikelterapi som hölls i Jacksonville, Florida.