We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och Philips ingår avtal avseende ny produkt för VMAT

RaySearch Laboratories AB och Philips Medical Systems Inc. har utvidgat det existerande licensavtalet inom IMRT med en ny produkt för dosplanering av VMAT-behandlingar.

VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) är en ny avancerad form av IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) där strålbehandlingsmaskinen roterar kring patienten samtidigt som behandlingsstrålen är påslagen. Konceptet möjliggör att behandlingen kan levereras snabbare än med traditionell IMRT där patienten bestrålas från ett litet antal fasta infallsvinklar. Samtidigt uppnås likvärdig eller förbättrad behandlingskvalitet jämfört med IMRT som idag anses ge den bästa behandlingskvaliteten.

Produkten kommer att vara en integrerad modul i Philips dosplaneringssystem Pinnacle3 och marknadsförs under namnet SmartArc. En prototyp finns redan integrerad i Pinnacle3 som kommer att demonstreras på årets stora mässor. Den färdiga produkten förväntas finnas tillgänglig för kliniskt bruk under första halvåret 2009.

”VMAT har nyligen lanserats av hårdvarutillverkarna. Konceptet har genererat ett enormt intresse i branschen så den här produkten har mycket stor potential för RaySearch. Det här är dessutom ett område som passar oss synnerligen väl med vår djupa expertis inom optimering och vår marknadsledande mjukvaruplattform. De resultat jag har sett hittills från vår nuvarande prototyp ser väldigt lovande ut avseende behandlingskvalitet och leveranstid och även avseende optimeringshastighet. Därför är jag övertygad om att SmartArc kommer att vara mycket uppskattad av Pinnacle3-användarna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com