We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch inleder forskningssamarbete med Massachusetts General Hospital

RaySearch Laboratories AB har tecknat ett samarbetsavtal med Massachusetts General Hospital (MGH) i Boston, USA, inom flermålsoptimering för strålterapi.

Inom all strålbehandling måste läkaren balansera motstridiga behandlingsmål såsom att ge tillräckligt hög stråldos till tumören för att uppnå tumörkontroll, samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad måste hållas så låg att risken för biverkningar minimeras. Flermålsoptimering är ett verktyg för att hantera den här typen av kompromisser på ett strukturerat sätt.

Målet med samarbetet är att utveckla en mjukvaruprodukt som möjliggör för kliniker att utvärdera en mängd behandlingsalternativ på ett intuitivt och effektivt sätt. Detta har potentialen att effektivisera den tidskrävande dosplaneringsprocessen där man idag iterativt förändrar de olika ingående parametrarna i en dosplan tills man uppnår en tillräckligt bra plan.

Forskningsgruppen på MGH leds av Dr. Thomas Bortfeld som är Professor vid Harvard Medical School och ansvarig för fysikforskning på MGHs radioonkologiska enhet.

“Vårt mål är att åstadkomma ett paradigmskifte inom dosplanering av strålbehandlingar genom att se till att våra koncept för flermålsoptimering implementeras ute på sjukhusen och därmed kommer till nytta för både personal och patienter. I RaySearch har vi funnit den ideala partnern för att uppnå det målet och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete med RaySearchs talangfulla och skickliga personal”, säger Thomas Bortfeld.

Johan Löf, VD för RaySearch, tillägger: “Vi är oerhört glada för det här samarbetet. Dr. Bortfeld är en världsledande forskare inom strålterapiområdet och MGH är en utomordentlig klinik som erbjuder en mängd olika avancerade strålbehandlingsformer. Jag är övertygad om att MGHs spjutspetsforskning och breda kliniska verksamhet i kombination med vår kompetens inom avancerad mjukvaruutveckling ger goda förutsättningar för att skapa en väldigt spännande produkt.”


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com