Pressreleaser

Ledningsförändringar på RaySearch

Under hösten har RaySearch organiserat om utvecklingsavdelningen för att anpassa strukturen till den kraftiga expansionen av antalet anställda inom utveckling under de senaste åren. Som en del av den omorganisationen har tidigare produktchefen Anders Murman tillträtt som utvecklingschef och därmed tagit över det fulla ansvaret för det dagliga utvecklingsarbetet medan tidigare utvecklingschefen Anders Liander kommer att fokusera på mer visionära utvecklingsfrågor.

Även på finansavdelningen sker ett chefsbyte. Ola Enarson kommer att lämna RaySearch för att tillträda posten som CFO på Mantacore AB. Till ny CFO utses nuvarande marknadschefen Anders Martin-Löf som tillträder i januari 2009.

”Omorganisationen innebär ingen större förändring av verksamheten. Vi var på väg att växa ur den gamla strukturen på utvecklingsavdelningen så det känns bra att vi nu får en tydligare och effektivare organisation. Både Anders Murman och Anders Martin-Löf sitter sedan tidigare i ledningsgruppen och är mycket väl förtrogna med bolaget så vi behåller kontinuiteten i verksamheten. Jag vill även passa på att tacka Ola Enarson som varit ansvarig för att bygga upp ekonomifunktionen på RaySearch efter börsintroduktionen 2003”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.


OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.