Pressreleaser

Första patienten behandlad med RaySearchs system för protonterapi

I augusti i år ingick RaySearch Laboratories AB ett samarbetsavtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala angående utveckling av ett nytt system för dosplanering av strålbehandlingar med protoner som utförs på The Svedberg-laboratoriet. Igår nåddes en viktig milstolpe när den första patienten behandlades kliniskt med en plan som tagits fram med det nya systemet från RaySearch. Systemet är integrerat i dosplaneringssystemet Oncentra MasterPlan från RaySearchs samarbetspartner Nucletron. Akademiska sjukhuset behandlar drygt 100 cancerpatienter om året med protonterapi på The Svedberg-laboratoriet och systemet kommer att användas för alla protonbehandlingar framöver.

”Det nya dosplaneringssystemet sparar mycket tid med användarvänliga verktyg som snabbt ger oss olika optimeringsalternativ och möjlighet till finjusteringar. Dosberäkningarna är exakta och optimerade till den kliniska verkligheten. Förutom tydliga presentationer av dosplandata, åskådliggörs filter och fältformer på ett grafiskt tydligt och trevligt sätt”, säger Christina Vallhagen Dahlgren, 1:e Sjukhusfysiker protonstrålbehandling på Akademiska sjukhuset.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Strålbehandling med protoner är ett strategiskt viktigt område för RaySearch och vi bedriver en intensiv utveckling för att ta fram ett konkurrenskraftigt system för dosplanering av protonterapi. Att vårt system nu för första gången har använts till att behandla en patient är en viktig milstolpe i vår strävan att få leverera lösningar till befintliga och nya protoncenter runt om i världen. Det känns också väldigt inspirerande att vi på det här sättet kan bidra till att förbättra cancervården i Sverige.”

Protonterapi är ett av RaySearchs prioriterade framtidsområden och bolaget deltar i diskussioner om flera olika affärsmöjligheter inom fältet. Exempelvis arbetar RaySearch aktivt med fyra olika upphandlingar tillsammans med samarbetspartnern Nucletron.