Pressreleaser

Varian Medical Systems och RaySearch Laboratories tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal för att utveckla avancerade dosplaneringssystem för strålterapi

Varian Medical Systems Inc. och RaySearch Laboratories AB (publ) har tecknat ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal inom vilket RaySearch kommer att utveckla avancerad mjukvara för dosplanering vid strålbehandling av cancer för integration i Varians dosplaneringssystem Eclipse™.

Samarbetet innefattar utveckling av ett antal komponenter, däribland mjukvara för radiobiologisk optimering, avsedda att förbättra strålbehandlingar. Den första av dessa komponenter väntas bli tillgänglig för kliniker under nästa år, som en del av Varians dosplaneringssystem Eclipse™, vilket tillhandahåller avancerad mjukvara för planering av strålbehandling vid cancer.

”Vi är oerhört glada över detta nya samarbete med den ledande leverantören av produkter inom strålterapi,” säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories. ”Samarbetet kommer att ge oss möjlighet att erbjuda ett antal dosplaneringslösningar till Varians stora installationsbas.”

Jeff Amacker, chef för Varians affärsenhet för dosplaneringssystem, säger: ”RaySearch har utvecklat ett antal verkligt innovativa lösningar för avancerad dosplanering och radiobiologisk optimering inom strålterapi. Vi ser fram emot att kunna göra dessa lösningar tillgängliga för våra kunder som använder Eclipse.”

Radiobiologisk optimering ger onkologer möjlighet att använda biologiska modeller såsom sannolikheter relaterade till tumörkontroll och normalvävnadsskador i olika delar av kroppen, för att optimera en dosplan. Detta skiljer sig från det konventionella sättet som använder föreskrift av standarddosnivåer som surrogat för utfall vilka är mindre personligt anpassade för den enskilda patientens sjukdom och anatomi. ”Användning av biologiska modeller ökar ytterligare möjligheterna att utforma behandlingen så att tumören elimineras samtidigt som biverkningarna minimeras,” säger Johan Löf.

Samarbetsavtalet mellan Varian och RaySearch innefattar radiobiologisk utvärdering och radiobiologisk optimering av dosplaner för strålterapi med fotoner/elektroner, intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och protonterapi, men även optimering av konventionell tredimensionell konform strålterapi (3D-CRT). Produkterna kommer att helt och hållet att integreras i dosplaneringssystemet Eclipse.

Om RaySearch
RaySearchs affärsidé är att tillhandahålla innovativ mjukvara till strålbehandlingskliniker
för mer effektiv strålbehandling av cancer. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets första produkt p-RayOptimizer hittills sålts till över 1 000 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004 och den första produkten inom detta samarbete, n-RayOptimizer, började levereras till kliniker under april 2005. I februari 2006 tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. I oktober 2006 tecknade RaySearch ett avtal med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I november 2006 tecknades utvecklings- och licensavtal med Nucletron avseende dosplanering för protonterapi vid cancerbehandling.

RaySearch är noterat på den nordiska börslistan i segmentet Small Cap inom sektorn Health Care. Bolaget är baserat i Stockholm och har för närvarande 30 anställda.

Mer information om företaget finns att läsa på hemsidan: www.raysearchlabs.com


Om Varian Medical Systems Inc
Varian Medical Systems Inc. med bas i Palo Alto i Kalifornien är den världsledande tillverkaren av medicinsk utrustning och mjukvara för behandling av cancer och andra sjukdomar med strålbehandling, strålkirurgi, protonterapi, och brachyterapi. Bolaget levererar programvara inom informationsteknik för att driva stora cancerkliniker, strålterapicentra och cancerpraktiker. Bolaget är också en framstående leverantör av röntgenrör och digitala detektorer för behandling av röntgenbilder inom medicinska, vetenskapliga och industriella applikationer. Bolaget levererar även produkter för behandling av röntgenbilder vid kontroll av fraktgods och industriella inspektioner. Varian Medical Systems har ca 3 900 anställda vid tillverkningsanläggningarna i Nordamerika och Europa samt vid 56 försäljnings- och servicekontor världen över. I Europa har bolaget tillverkande och tekniska centra i Baden (Schweiz), Crawley (England), Haan (Tyskland), Helsingfors (Finland) och Toulouse (Frankrike). Huvudkontor för Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika ligger i Zug (Schweiz).

Mer information om företaget finns att läsa på hemsidan www.varian.com


För ytterligare information kontakta:

Johan Löf
VD, RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08 – 545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

Neil Madle
Director, Corporate Communications & Investor Relations, Europe,
Varian Medical Systems,
Telefon: +44 7786 526068
neil.madle@varian.com