Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,1 (15,5) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (5,3) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,47) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,3) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 (12,2) MSEK

I en kommentar till årets tre första månader och bolagets utveckling säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB:

”Det är mycket glädjande att vi i dag kan berätta att RaySearch Laboratories och Varian Medical Systems har träffat ett långsiktigt samarbetsavtal för att utveckla avancerad dosplanering vid strålterapi av cancer. Varian Medical Systems är den ledande leverantören av utrustning för strålbehandling och vi får nu tillgång till bolagets stora installationsbas.

Samarbetet innefattar utveckling av ett antal produkter där den första väntas bli tillgänglig på marknaden under nästa år. Produkterna kommer att integreras i Varians dosplaneringssystem Eclipse™, en avancerad mjukvara för planering av strålbehandlingar vid cancer.

Avtalet mellan Varian och RaySearch innefattar radiobiologisk utvärdering och optimering av dosplaner för strålterapi med fotoner/elektroner, intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och protonterapi, men även optimering av konventionell tredimensionell konform strålterapi (3D-CRT). Avtalet är en av de allra viktigaste händelserna i RaySearchs historia. Att vi nu träffat avtal med en så stor och betydelsefull aktör som Varian är en definitiv bekräftelse på att vår teknologiplattform ligger i den absoluta frontlinjen.

Omsättningen under det första kvartalet ökade med 4 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 16,1 MSEK. Vid oförändrade valutakurser skulle omsättningsökningen ha varit 13 procent. Vi kan nu notera att antalet sålda licenser sedan starten av RaySearch passerat 3000. Supportintäkterna ökade under första kvartalet med 35 procent till 4,0 MSEK. Bolaget har en stark ekonomisk ställning med en mycket god likviditet och ett bra kassaflöde.

Vi står inför en kraftig expansion av verksamheten inom ett antal nya tillämpningsområden såsom adaptiv strålterapi och strålbehandling med protoner. Därför påbörjades ett omfattande rekryteringsarbete under första kvartalet. Totalt skall ca 20 personer nyanställas och vi har fått in över 450 ansökningar. Det handlar framförallt om förstärkning inom forskning och utveckling med fler systemutvecklare, matematiker och strålningsfysiker. Vi kommer i och med denna rekrytering att öka personalstyrkan med 60-70 procent.

Under året ser vi fram emot några viktiga lanseringar. Avtalet med Philips inom adaptiv strålterapi syftar till att ta fram en svit av tre produkter. Planen är att den första produkten p-RayAdaptive/IGRT ska nå marknaden under andra halvåret 2007. I samarbetet avseende kvalitetssäkring inom IMRT mellan RaySearch och Scanditronix-Wellhöfer kommer också tre produkter att tas fram. De två första, i-RayDose och i-RayMonitor, är under utveckling och lanseras under andra halvåret 2007. Vi bedriver även ett betydande utvecklingsarbete inom proton- och koljonsterapi som är ett stort framtidsområde inom strålterapi. Arbetet kommer att resultera i ett innovativt dosplaneringssystem för behandling med protoner och koljoner.

Philips och Nucletron, två stora aktörer på marknaden, är redan våra partners. När Varian nu tillkommer så har vi samarbetsavtal med tre av de fyra företag som tillsammans står för den absolut största delen av försäljningen globalt av dosplaneringssystem. Vår produktportfölj utökas kontinuerligt och samarbetet med Varian är mycket välkommet för att ytterligare förstärka RaySearchs position.”


Stockholm den 8 maj 2007


RaySearch Laboratories AB
Johan Löf, VD

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com