Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50,2 (47,8) MSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 16,8 (16,5) MSEK
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,47 (1,44) SEK
• Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (22,5) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 (16,9) MSEK
• Nytt samarbetsavtal med Varian Medical Systems ingicks i maj
• Nytt samarbetsavtal med TomoTherapy ingicks i augusti
• Ansökan till FDA om 510(k)-godkännande för försäljning av produktplattformen COMPASS i USA inlämnades i augustiVD-KOMMENTAR

”Vi arbetar just nu intensivt med att utöka vår produktportfölj och har precis kommit hem från den stora årliga ASTRO-mässan där vi med tre av våra partners demonstrerade nya produktkoncept som kommer att lanseras under de närmaste åren”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi står alltså inför en mycket spännande period med flera produktlanseringar men det är också mycket tillfredsställande att försäljningen av våra existerande produkter fortsätter sin positiva utveckling.”