We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Information som RaySearch Laboratories AB (publ) har offentliggjort från den 1 april 2006 till den 26 april 2007

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:7) om emittenters skyldighet att lämna årlig information publicerar RaySearch en sammanställning med information som RaySearch har offentliggjort från den 1 april 2006 till den 26 april 2007.

Finansiella rapporter så som årsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter inklusive eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen

2007-04-10
Årsredovisning 2006

2007-02-07
Bokslutskommuniké 2006

2006-11-16
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

2006-08-29
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

2006-06-14
Årsredovisning 2005

2006-05-09
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Annan information som emittenten har lämnat, vilken är av väsentlig betydelse för företagets finansiella ställning eller som i väsentlig grad påverkar bilden av företaget

Pressmeddelanden

2006-11-16
Nucletron och RaySearch har träffat utvecklings- och licensavtal avseende dosplanering för protonterapi vid cancerbehandling

2006-10-31
Avtalet mellan Philips och RaySearch inom adaptiv strålterapi är klart

2006-04-26
Årsstämma skjuts upp

2006-04-10
Flaggningsmeddelande


Alla dokument finns på RaySearchs hemsida www.raysearchlabs.com