Pressreleaser

COMPASS® får FDA-godkännande och lanseras

RaySearch Laboratories AB (publ.) och IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR och Bloomberg IBAB.BB) tillkännager i dag att den nya dosimetrilösningen COMPASS® har erhållit 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, och har lanserats globalt av IBA:s affärsenhet IBA Dosimetry.

COMPASS® är en marknadsledande dosimetrilösning för kvalitetssäkring av strålbehandlingar och har utvecklats i samarbete mellan IBA Dosimetry och RaySearch. Produkten möjliggör mätning och tredimensionell rekonstruktion av den stråldos som de facto levereras till patienten varje dag under en behandlingscykel. Detta är mycket värdefullt, i synnerhet för avancerade IMRT/IGRT-behandlingar som maximerar den effektiva dosen som levereras till tumören men samtidigt undviker att skada omkringliggande frisk vävnad.

COMPASS® gör strålbehandling ännu säkrare genom att tillhandahålla en oberoende kontroll både av den planerade behandlingens kvalitet och av den stråldos som patienten erhåller medan behandlingen pågår.

“FDA-godkännandet och marknadslanseringen av COMPASS® är kulmen på samarbetet med RaySearch som pågått i två år för att utveckla denna nya dosimetrilösning som möjliggör för strålkliniker att leverera behandlingar med högsta kvalitet och tillförlitlighet”, säger Pierre Mottet, VD för IBA. “Vi är glada att vi som första bolag i världen lanserar ett online-verktyg för dosimetri som kommer öka behandlingseffektiviteten och rädda liv”, fortsätter Pierre Mottet.

“Vår expertis inom avancerad mjukvara för strålbehandling och IBA Dosimetrys världsledande kapacitet inom dosimetri har varit en idealisk kombination för att utveckla den här revolutionerande produkten”, säger Johan Löf, VD för RaySearch. “Utöver att förbättra precisionen har COMPASS® potentialen att signifikant förkorta kvalitetssäkringsprocessen tidsmässigt, vilket ger klinikerna mer tid för att behandla patienter samtidigt som säkerheten förbättras”


OM IBA DOSIMETRY
IBA Dosimetry är en helägd division inom IBA. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av att förse sjukhus och industriella partners över hela världen med sofistikerade och skräddarsydda lösningar för avancerad dosimetri och kvalitetssäkring. Tillgången till nationella och internationella forskningspartners samt den egna verksamheten inom forskning och utveckling utgör basen för bolagets stora portfölj av framgångsrika och tillförlitliga dosimetritillämpningar inom strålterapi och
stråldiagnostik.
Website: http://www.iba-dosimetry.com

OM IBA
IBA levererar lösningar med unik precision inom cancerdiagnostik och cancerbehandling. Företaget erbjuder även produkter som förbättrar hygienen och säkerheten i vardagen genom sterilisering med joniserande strålning. IBA är noterat på den europeiska aktiemarknaden EURONEXToch ingår i BelMid-indexet.
Website: http://www.iba-worldwide.com


OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian Medical Systems, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 200 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

IBA
Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development & Investor Relations
Telephone: +32 10 47 58 16
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

RAYSEARCH
Johan Löf, President and CEO
Telephone: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com