We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Scanditronix-Wellhöfer och RaySearch har träffat utvecklings- och licensavtal avseende kvalitetssäkring av IMRT

RaySearch Laboratories AB (publ) och Scanditronix-Wellhöfer inleder ett samarbete gällande nya produkter för kvalitetssäkring av IMRT (intensitetsmodulerad strålterapi). Bolagen har träffat ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal som kommer att resultera i fyra nya produkter för kvalitetssäkring av IMRT. RaySearch är världsledande inom dosplanering för IMRT och avancerade mjukvarutillämpningar för strålbehandling av cancer. Scanditronix-Wellhöfer är världsledande inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkringslösningar för kliniska och industriella tillämpningar av strålningsfysik. RaySearch erhåller royalties och andra ersättningar i euro för de nya produkterna, vilket ytterligare minskar bolagets exponering mot den amerikanska dollarn.

Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: ”Det känns oerhört bra att vi nu kan påbörja samarbetet med den ledande aktören på marknaden för dosimetrisk mätutrustning. Det finns idag ett stort behov på klinikerna för nya lösningar inom detta område eftersom kvalitetssäkringssteget kräver stora personella resurser. Genom samarbetet kommer vi att kunna skapa effektiva och konkurrenskraftiga system för automatiserad kvalitetssäkring. Scanditronix-Wellhöfer ligger i den absoluta frontlinjen för detektorteknologi och har en stor installationsbas inom ett marknadssegment som vi hittills inte haft tillgång till. Därför är de en mycket passande partner för oss och avtalet innebär en naturlig och spännande expansion av RaySearchs produktportfölj. Målet är att ta fram fyra helt nya produkter där den första kan förväntas vara på marknaden om ca ett år.” Rob Plompen, VD för Scanditronix-Wellhöfer, framhåller: ”När det handlar om kontinuerliga förbättringar av cancerbehandling finns det ingen tid att förspilla. De avancerade dosimetri-lösningar som de båda bolagen ska utveckla tillsammans kommer på ett signifikant sätt att öka den dosimetriska precisionen före och under IMRT-behandlingar. RaySearchs specifika kompetens inom dosberäkning och optimeringsalgoritmer gör bolaget till en ideal partner för oss att ta denna nya spjutspetsteknologi ut på marknaden. RaySearch har erkända meriter när det gäller effektiv utveckling av avancerade mjukvaruapplikationer inom strålterapi. Vi är mycket nöjda med avtalet mellan våra bolag och ser med tillförsikt fram emot samarbetet.” IMRT (intensitetsmodulerad strålterapi) är en avancerad metod för strålbehandling av cancer. IMRT gör det möjligt att bestråla tumören med högre stråldoser än vad som är möjligt med konventionell behandling samtidigt som risken för biverkningar i kringliggande frisk vävnad minskar. Eftersom IMRT-behandlingar är komplexa till sin natur krävs noggrann kvalitetssäkring för att minimera avvikelser mellan den planerade stråldosfördelningen och den som faktiskt levereras till patienten. Vid kvalitetssäkringen mäter man behandlingsstrålarnas verkliga intensitetsfördelningar och jämför dessa med de av dosplaneringssystemet beräknade intensitetsfördelningarna för att utröna om avvikelserna ligger inom definierade toleransnivåer. Detta är en mycket tids- och resurskrävande uppgift för strålterapiklinikerna. RaySearch kommer att inom ramen för samarbetet med Scanditronix-Wellhöfer utveckla avancerad mjukvara som stödjer och effektiviserar kvalitetssäkringen för IMRT. Scanditronix-Wellhöfer kommer att vidareutveckla sin dosimetriplattform för att på ett förfinat sätt möjliggöra bestämningen av strålens fysikaliska egenskaper samt uppnå snabbare och noggrannare mätningar. Effektiva och användarvänliga hjälpmedel för automatiserad kvalitetssäkring av avancerad strålterapi kommer att tas fram. Detta sker genom att kombinera RaySearchs algoritmer för dosberäkning och ramverk för visualisering med Scanditronix-Wellhöfers kompetens inom dosimetri och innovativa detektorteknologi och mjukvara.