We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories lanserar ny webbplats

RaySearch Laboratories nya hemsida är klar. Den ska underlätta tillgängligheten för alla som vill följa bolagets verksamhet. Syftet med den nya webbplatsen www.raysearchlabs.com är att möta det allt större informationsbehovet hos kunder, samarbetspartners, investerare och andra intressenter. ”Webbplatsen är en central kommunikationskanal för oss. Den nya hemsidan ska spegla RaySearchs innovativa affärsverksamhet och ge en omfattande bild av vart vi är på väg”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till drygt 900 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Försäljning via Philips av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gjorde att RaySearchs produkter blev tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökade antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. Under 2005 tecknade RaySearch en avsiktsförklaring med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I februari 2006 tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 i segmentet Attract40. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda. RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 – 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com