We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2005

En telefonkonferens med Johan Löf, VD, och Ola Enarson, finanschef, äger rum: Tisdagen den 7 februari kl 16.00 (svensk tid) Telefonnummer inom Sverige: +46 (0)8 505 201 10 Telefonnummer inom UK: +44 (0)2071 620 025 Telefonnummer inom USA: +1 334 323 6201 Lösenord: RaySearch Laboratories (OBSERVERA att riktnumret 08 ska alltid slås även inom Stockholmsområdet) RaySearch Laboratories bokslutskommuniké för 2005 kommer att skickas ut ca kl 08.00 tisdagen den 7 februari 2006. Presentationsbilder för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på: www.raysearchlabs.com (Investor Relations) Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella slutkunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. I maj 2005 tecknade RaySearch en avsiktsförklaring med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I november 2005 tecknades dessutom en avsiktsförklaring med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 i segmentet Attract40. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com