Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,6 (33,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (14,2) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,72 (1,26) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 11,3 (19,7) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 (15,4) MSEK I en kommentar till årets sex första månader säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB:

”Den starka tillväxttakten för RaySearch fick ett avbrott under andra kvartalet i år, vilket vi naturligtvis inte är nöjda med. Omsättningsnedgången kan till två tredjedelar härledas till OM-Optimizer. Produkten lanserades under andra kvartalet 2005 och gav goda intäkter detta kvartal, vilket får konsekvenser för jämförelsetalen. Försäljningen av OM-Optimizer har inte utvecklats på ett önskvärt sätt. Som vi tidigare meddelat har Nucletron vidtagit omfattande åtgärder och effekten på omsättningen förväntas först under andra halvåret. Resterande tredjedel av försäljningsnedgången under andra kvartalet är hänförlig till RayOptimizer. Produkten har fortfarande en stor potential, eftersom mer än hälften av alla Pinnacle-system fortfarande saknar RayOptimizer. RaySearch har sedan tidigare ett etablerat forskningssamarbete med Princess Margaret Hospital, Toronto inom adaptiv strålterapi. Inom ramen för detta framgångsrika samarbete hölls en plenarföreläsning på ASTRO 2005 och en presentation kommer också att ske på ASTRO 2006. Det är glädjande att samarbetet nu fördjupas och går in i nästa fas. I tre nya projekt kommer vi att finansiera utökad forskning gällande nya metoder och adaptiva behandlingsstrategier för andra cancerformer än de som hittills studerats. Detta utökade samarbete är av stor betydelse för RaySearchs fortsatta utveckling av system för adaptiv strålterapi. Förhandlingarna om det långsiktiga utvecklings- och licensavtalet med Philips inom adaptiv strålterapi har dragit ut längre på tiden än vad vi kunnat förutspå. Som vi ser det så återstår endast de sista detaljfrågorna att lösa innan avtalet är klart. Adaptiv strålterapi kommer att vara det stora utvecklingsområdet framöver och vi har ambitionen att tillhöra de ledande aktörerna. RaySearch går nu i en ny fas med en betydligt bredare produktportfölj och vi är optimistiska inför framtiden. Inom ramen för samarbetet med Nucletron lanserades två nya produkter, OM-Machine och OM-Machine+, förra månaden. De är tilläggsmoduler till OM-Optimizer och gör systemet än mer kraftfullt, vilket kommer att bidra till att öka intäkterna mot slutet av året. Avtalet med Scanditronix-Wellhöfer inom kvalitetssäkring av IMRT kommer att resultera i två nya produkter på marknaden under 2007. Dessa kommer att presenteras redan i höst på ASTRO i Philadelphia. Vi samarbetar nu med tre olika kommersiella partners, en rad ledande forskningsinstitutioner och har en attraktiv produktbredd. Under andra kvartalet 2006 hade RaySearch fyra produkter på marknaden. Från och med tredje kvartalet i år säljer vi sex produkter och under 2007 planerar vi att introducera ytterligare fyra produkter.” Stockholm den 29 augusti 2006 RaySearch Laboratories AB Johan Löf, VD För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com