Pressreleaser

Nucletron och RaySearch har träffat utvecklings- och licensavtal avseende dosplanering för protonterapi vid cancerbehandling

RaySearch Laboratories AB (publ) och Nucletron BV inleder nu ett samarbete gällande dosplanering av strålbehandling med protoner vid cancer. Bolagen har i dag träffat ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal som kommer att resultera i ett banbrytande system för dosplanering och optimering av strålbehandling med protoner. Det nya systemet som byggs av RaySearch kommer att integreras i Nucletrons dosplaneringssystem Oncentra™ MasterPlan.

”Vi går nu in i området dosplanering för protonterapi. Detta ligger i linje med RaySearchs affärsmodell, som är att ta fram innovativ mjukvara för strålbehandling vid cancer. Denna avancerade tillämpning passar vår kompetensprofil väl och det kommer att bidra till att ORBIT-plattformen breddas med nydanande funktionalitet”, säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB.

”Nucletron bidrar med bakgrundskunskap inom fysikområdet för protoner, vilket är oerhört värdefullt. Efterfrågan på nya dosplaneringsprodukter för protoner ökar snabbt. Det bekräftades bland annat vid protonkonferensen PTCOG, Particle Therapy Co-Operative Group, i Houston, USA, i oktober, där RaySearch deltog och demonstrerade en prototyp. Flera nya kliniker för protonbehandling projekteras, där RaySearch och Nucletron kommer att vara med i offertgivningen”, fortsätter Johan Löf.

Behandling med protonstrålning har potentiellt ännu bättre kliniska egenskaper än intensitetsmodulerad strålterapi, IMRT, med fotonstrålning. I framtiden kommer detta att vara en viktig strålbehandlingsteknik och behoven av avancerade mjukvarulösningar är starkt växande. Konventionell strålbehandling sker vanligtvis med fotoner, vilka alstras genom att accelerera elektroner. Protoner är avsevärt tyngre partiklar än elektroner och stora installationer behövs därför för acceleration av dessa partiklar. Protonterapi kräver mycket kostsam utrustning och sofistikerad mjukvara.


Om Nucletron
Nucletron är specialiserat på utveckling, tillverkning, försäljning, service och support av
världens främsta produkter för cancerbehandling. De viktigaste kompetensområdena är
brachyterapi, dosplanering, informationsbearbetning och simulering. Bolaget har 20 kontor
runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Holland.

Nucletron BV är ett dotterbolag till Delft Instruments NV (www.delftinstruments.com). Delft
Instruments har omkring 1 100 anställda. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller avancerade instrument och mjukvara till medicinska och industriella kunder. Delft Instruments hade under 2005 en omsättning på 243 miljoner euro.
Mer information om Nucletron finns på: www.nucletron.com

Om RaySearch
RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras.

RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under år 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sedan 2001 sålts till ca 1000 sjukhus i hela världen och mer än hundratusen patienter har fått en bättre strålbehandling. Försäljning via Philips av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gjorde att RaySearchs produkter blev tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökade antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. De följande två produkterna OM-Machine och OM-Machine + lanserades i juli 2006. I februari 2006 tecknades ett avtal med Scanditronix-Wellhöfer gällande utveckling av produkter för förbättrad kvalitetssäkring vid IMRT. I oktober 2006 tecknade RaySearch ett avtal med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. I november 2006 tecknades utvecklings- och licensavtal med Nucletron avseende dosplanering för protonterapi vid cancerbehandling.

RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsen. Från och med oktober 2006
är RaySearch noterat på den nordiska börslistan i segmentet Small Cap inom sektorn Health Care. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda.

Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD
RaySearch Laboratories AB
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com