We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2005

INBJUDAN Stockholm den 15 november 2005

En telefonkonferens med Johan Löf, VD, och Ola Enarson, finanschef äger rum: Onsdagen den 16 november kl 14.00 (svensk tid) Telefonnummer inom Sverige: +46 (0)8 505 201 10 Telefonnummer inom UK: +44 (0)2071 620 025 Lösenord: RaySearch Laboratories (OBSERVERA att riktnumret 08 ska alltid slås även inom Stockholmsområdet) RaySearch Laboratories delårsrapport för de första 9 månaderna 2005 kommer att skickas ut ca kl 08.00 onsdagen den 16 november 2005. Presentationsbilder för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på: www.raysearchlabs.com (Investor Relations) Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och över hundratusen patienter har därmed fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 på segmentet Attract40. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gjorde att RaySearchs produkter blev tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökade antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. I maj 2005 signerade RaySearch en avsiktsförklaring med Philips om utveckling av produkter inom adaptiv strålterapi. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com