Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005

•Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13,1 (10,1) MSEK •Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (3,5) MSEK •Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,40 (0,33) SEK •Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (4,9) MSEK •Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (3,2) MSEK För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com