Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB noteras på Attract40 på Stockholmsbörsen

Fr o m den 1 juli 2005 kommer RaySearch Laboratories att noteras på segmentet Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Bolaget noterades i november 2003 på O-listan och marknadens intresse för RaySearch har det senaste halvåret varit så stort att bolaget nu kvalificerat sig för att ingå i segmentet Attract40.

Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: ”Det är mycket glädjande att intresset från investerarna är så stort att RaySearch nu kommer att noteras på Attract40. Syftet med Attract40 är enligt Stockholmsbörsen att visa upp intressanta bolag på O-listan för utländska investerare och svenska småsparare. För att komma med på listan måste bl a aktiernas omsättningshastighet den senaste sexmånadersperioden vara en av de fyrtio högsta på Stockholmsbörsens O-lista.” Johan Löf, fortsätter: ” I den senaste delårsrapporten konstaterade vi att RaySearch har en stabil ekonomisk bas för en expansiv framtida utveckling. Samarbetet med Nucletron innebär att våra produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella slutkunder. Den första produkten inom ramen för samarbetet började säljas i april. För en månad sedan tecknade vi en avsiktsförklaring med vår mångårige samarbetspartner Philips om att träffa ett långsiktigt licensavtal gällande nya produkter inom adaptiv strålterapi, en terapi som anses vara nästa tekniksprång inom strålbehandling.” Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella kunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 – 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com