Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB har utsett Remium Securities till ny likviditetsgarant

RaySearch Laboratories AB har fr o m den 11 april utsett Remium Securities till ny likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Tidigare likviditetsgarant var Öhman Fondkommission. Syftet är att främja likviditeten i aktien inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter.