We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Philips och RaySearch tecknar ny avsiktsförklaring avseende adaptiv strålterapi

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att en avsiktsförklaring träffats med Royal Philips Electronics om att teckna ett långsiktigt utvecklings- och licensavtal gällande nya produkter inom adaptiv strålterapi, vilket anses vara nästa tekniksprång inom strålbehandling. RaySearch och Philips bedriver redan omfattande forskning och utveckling inom området. I och med det gemensamma projektet för att ta fram produkter för adaptiv strålterapi befäster företagen sina positioner som ledande inom området.

RaySearch och Philips har sedan 2000 ett väl etablerat samarbete inom intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT). Vid IMRT behandlas patienten med dosfördelningar som skräddarsys till tumörvolymen. Detta förbättrar behandlingskvaliteten avsevärt, men för att uppnå ännu bättre behandlingsresultat krävs mjukvara för att på ett bra sätt undvika och hantera de problem som kan uppstå på grund av ofullständig information. Genom att göra mätningar under behandlingens gång av tex den föränderliga patientgeometrin och återkoppla informationen kan behandlingen korrigeras så att fel dels kan undvikas och dels hanteras. Detta förfarande kallas för adaptiv strålterapi eller ibland för IGRT (Image Guided Radiation Therapy). Det finns idag stålbehandlingsapparater med integrerad datortomografi som är lämpade för den sortens återkoppling och efterfrågan ökar på dosplaneringssystem som stödjer adaptiv strålterapi. Philips och RaySearch avser nu att teckna ett licensavtal inom adaptiv strålterapi som gäller en svit av avancerade produkter för adaptiv strålterapi. Parterna har sedan lång tid ett forskningssamarbete inom området och en prototyp av en modul för adaptiv strålterapi finns framtagen. Prototypen visades i oktober 2004 vid en av de största internationella kongresserna, ASTRO. Licensavtalet kommer att innebära att RaySearch och Philips går in i en ny produktorienterad fas av samarbetet, samtidigt som den gemensamma forskningen fortsätter. ”Adaptiv strålterapi kommer att vara det stora utvecklingsområdet framöver. Denna nya teknologi ökar den geometriska precisionen genom att hänsyn tas till förändringar i patientens anatomi under själva behandlingen. Detta gör att behandlingarna kan bli ännu effektivare och ännu säkrare. RaySearch och Philips har starka ambitioner inom området adaptiv strålterapi. Det är därför mycket glädjande att vi nu kommit överens om att inleda detta samarbete.” säger Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories. RaySearch och Philips började samarbeta inom utveckling av IMRT-produkter redan 2000. Den första produkten, RayOptimizer, integrerades i Philips dosplaneringssystem Pinnacle och introducerades kliniskt 2001. Senare lanserades de två tilläggsprodukterna RayMachine och RayBiology och försäljningen av alla tre produkterna pågår framgångsrikt sedan förra året. Philips har en världsledande ställning inom dosplanering med världens största installerade kundbas, och antalet sålda och leverarade RayOptimizer-licenser är i storleksordningen 1 200 stycken. Om Royal Philips Electronics Royal Philips Electronics är Europas största och ett av världens ledande elektronikföretag med en omsättning år 2004 på 30 miljarder euro. Företaget är världsledande inom färg-TV-mottagare, belysning, elektriska rakapparater, färgbildrör för TV och bildskärmar, medicinsk diagnostik och patientövervakning och komponenter för en-chips-TV. De 165 300 medarbetarna i mer än 60 länder arbetar inom ljus, konsumentelektronik, hushålls- och personvårdsapparater, halvledare och medicinska system. Philips är noterat på aktiemarknaderna i New York (symbol: PHG), London, Frankfurt, Amsterdam m fl. Mer information finns på www.philips.com/newscenter Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004 och samarbetet med Philips löper vidare. I januari 2004 tecknades ett licensavtal med Nucletron. Avtalet gjorde RaySearchs produkter tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och ökade därför antalet potentiella slutkunder kraftigt. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 26 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 – 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com