Pressreleaser

Ny produkt med partnern Nucletron börjar levereras till kliniker

Det avtal som träffades mellan RaySearch Laboratories och Nucletron för drygt ett år sedan inom IMRT (intensitetsmodulerad strålterapi) har nu resulterat i att den första produkten, OM-Optimizer, har börjat levereras, och därmed börjat generera nya intäkter. De första installationerna sker nu hos ett tiotal av de ledande klinikerna för strålbehandling av cancer i Europa.

Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: ”Avtalet med Nucletron omfattar sex olika produkter som kommer att integreras i Nucletrons produkt för dosplanering, Oncentra MasterPlan. Samarbetet innebär att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella slutkunder. Genom vårt avtal med Philips har våra produkter redan idag sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen.” Johan Löf fortsätter: ”Arbetet med att utveckla OM-Optimizer har haft hög prioritet under det senaste året. Vi har ökat forsknings- och utvecklingssatsningarna med 40 procent. OM-Optimizer har demonstrerats vid flera stora internationella konferenser. Kunderna har reagerat genomgående positivt och uttryckt starka önskemål att få använda systemet kliniskt. Därför är det mycket glädjande att vi enligt planerna nu kunnat påbörja leveranserna av OM-Optimizer.” OM-Optimizer är den första av sex produkter som ingår i samarbetet. Alla dessa baserar sig på RaySearchs befintliga mjukvaruplattform ORBIT, som anpassats och utvidgats för att kunna integreras i Oncentra MasterPlan. För effektiv klinisk introduktion av IMRT behöver läkarna tillgång till avancerad multimodal bildbehandling och bra verktyg för organkonturering samt tillförlitliga och snabba dos- och optimeringsalgoritmer. Kombinationen av IMRT-optimering i ORBIT från RaySearch och bildbearbetning i Oncentra MasterPlan från Nucletron med organkonturbestämning och stråldosalgoritmer ger användarna tillgång till mycket kraftfulla kliniska verktyg. Nucletron har specialiserat sig på utveckling, tillverkning, försäljning, service och support av produkter för cancerbehandling. De viktigaste kompetensområdena är brachyterapi, dosplanering, informationsbearbetning och simulering. Bolaget har 20 kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Holland. Nucletron BV är ett dotterbolag till Delft Instruments NV. Delft Instruments har omkring 1 200 anställda.