We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme, Carl Filip Bergendal, Anders Liander och Bengt Lind (”Huvudägarna”) har den 1 mars 2005 avyttrat sammanlagt 345.645 B-aktier i RaySearch Laboratories AB (” RaySearch”). Detta motsvarar 0,7 % av rösterna och 3,0 % av kapitalet. Per den 1 mars 2005 äger Huvudägarna därmed aktier motsvarande 87,6 % av rösterna och 54,1 % av kapitalet i RaySearch. Huvudägarnas försäljning skedde samtidigt som anställda som förvärvat 845.806 aktier av serie B i RaySearch genom ett optionsprogram sålde 449.288 av dessa aktier genom ett samordnat förfarande. Som ett led i försäljningen av dessa aktier som anställda förvärvat har Johan Löf dels lämnat ett aktielån till Handelsbanken Capital Markets (”Handelsbanken”) omfattande 449.288 B-aktier samt utställt en köpoption på samma antal B-aktier till Handelsbanken. Om ingenting oförutsett inträffar kommer Johan Löf att återfå utlånat antal aktier och inte sälja de aktier som omfattas av den utställda optionen. Den verkliga aktieförsäljning som Johan Löf nu genomfört uppgår till 151.244 aktier av serie B. Erik Hedlund har sålt 37.964 aktier, Anders Brahme har sålt 33.638 aktier och Carl Filip Bergendal och Bengt Lind har sålt vardera 25.718 aktier, samtliga av serie B. Anders Liander har förvärvat 75.803 aktier genom optionsprogrammet och sålt 71.363 aktier, samtliga av serie B. Se vidare tabell avseende Huvudägarnas kvarstående aktieinnehav efter försäljning. Ett viktigt syfte med Huvudägarnas försäljning var att fortsätta öka förutsättningarna för en förbättrad likviditet i RaySearchs B-aktie, vilken är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägarna avser att kvarstå som långsiktiga majoritetsägare i RaySearch. Anställda har förbundit sig att inte sälja resterande innehav som tecknats via optionsprogrammet tidigare än 2006-03-01. Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme och Carl Filip Bergendal är förbundna att tillsammans behålla röstmajoriteten i RaySearch till och med 2012 enligt avtal med två av bolagets huvudsakliga samarbetspartners. Köpare till aktierna var ett antal internationella investerare. Huvudaktieägarnas innehav efter försäljning A-aktier B-aktier Röster Kapital Johan Löf 2.081.028 1.022.569* 44,1 27,2 Erik Hedlund 522.363 256.677 11,1 6,8 Anders Brahme 463.387 226.871 9,8 6,0 Bengt Lind 353.859 173.877 7,5 4,6 Carl Filip Bergendal 353.859 173.877 7,5 4,6 Anders Liander 353.859 204.035 7,6 4,9 87,6 54,1 * Av Johan Löfs B-aktier är 449.288 aktier utlånade och 449.288 aktier omfattas av en utställd köpoption. Räknar man bort dessa aktier uppgår hans innehav av B-aktier till 123.993 st. Totalt antal aktier i bolaget efter tecknande av optionsprogram är 4.237.604 A-aktier och 7.189.987 B-aktier. Handelsbanken har varit finansiella rådgivare till RaySearch och Huvudägarna. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av de nya produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av år 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga på dubbelt så många kliniker som tidigare. Försäljningen av den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, kommer att påbörjas under våren 2005. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 26 anställda. RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 – 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com