Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Den köpoption omfattande 449.288 B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 (”RaySearch”), som utfärdades den 1 mars 2005 av Johan Löf till Handelsbanken Capital Markets har idag upphört att gälla. Johan Löfs innehav av aktier i RaySearch efter köpoptionens upphörande uppgår till 2.081.028 A-aktier och 1.022.569* B-aktier, motsvarande sammanlagt 44,1 % av rösterna och 27,2 % av kapitalet i RaySearch. * Av Johan Löfs B-aktier är 449.288 aktier utlånade och räknar man bort dessa uppgår hans innehav av B-aktier i RaySearch till 573.281 st. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com