We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Det aktielån omfattande 449.288 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 (”RaySearch”), som lämnades den 1 mars 2005 av Johan Löf till Handelsbanken Capital Markets har idag, den 13 april 2005, återlämnats till Johan Löf. Johan Löfs innehav av aktier i RaySearch efter aktielånets återlämnande uppgår till 2.081.028 A-aktier och 1.022.569 B-aktier, motsvarande sammanlagt 44,0 % av rösterna och 27,2 % av kapitalet i RaySearch. För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com