Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Stockholm den 25 augusti 2005 Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme, Carl Filip Bergendal och Anders Liander (”Huvudägarna”) har den 25 augusti 2005 avyttrat sammanlagt 400 000 B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ) (” RaySearch”). Detta motsvarar 0,8 % av rösterna och 3,5 % av kapitalet i RaySearch. Per den 25 augusti 2005 äger Huvudägarna därmed aktier motsvarande 79,1 % av rösterna och 45,8 % av kapitalet i RaySearch. Johan Löf har sålt 220 536 aktier, Erik Hedlund har sålt 55 357 aktier, Anders Brahme har sålt 49 107 aktier, Carl Filip Bergendal har sålt 37 500 och Anders Liander har sålt 37 500 aktier, samtliga av serie B. Se vidare tabell avseende Huvudägarnas kvarstående aktieinnehav efter försäljning. Ett viktigt syfte med Huvudägarnas försäljning var att fortsätta öka förutsättningarna för en förbättrad likviditet i RaySearchs B-aktie, vilken är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i segmentet Attract40. Huvudägarna kommer att kvarstå som långsiktiga majoritetsägare i RaySearch. Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme och Carl Filip Bergendal är förbundna att tillsammans behålla röstmajoriteten i RaySearch till och med 2012 enligt avtal med två av bolagets huvudsakliga samarbetspartners. Köpare av aktierna var ett antal internationella och svenska institutioner. Huvudaktieägarnas innehav efter försäljning A-aktier B-aktier Röster i % Kapital i % Johan Löf 2 081 028 779 464 43,6 25,0 Erik Hedlund 522 363 201 320 10,9 6,3 Anders Brahme 463 387 177 764 9,7 5,6 Carl Filip Bergendal 353 859 136 377 7,4 4,3 Anders Liander 353 859 166 535 7,5 4,6 Summa 3 774 496 1 461 460 79,1 45,8 Handelsbanken har varit finansiella rådgivare till RaySearch och Huvudägarna. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till mer än 800 sjukhus i hela världen och mer än hundra tusen patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista och ingår fr o m 1 juli 2005 i segmentet Attract40. Försäljning av produkterna RayBiology och RayMachine påbörjades under 2004. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal tecknades med Nucletron i början av 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed kraftigt ökar antalet potentiella slutkunder. Den första produkten som bygger på samarbetet med Nucletron, OM-Optimizer, började levereras till kliniker under april 2005. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 28 anställda. RaySearch Laboratories AB (publ) Sveavägen 25 111 34 Stockholm Telefon: 08 – 545 061 30 Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com