Pressreleaser

Flaggningsmeddelande RaySearch

Venture Capital-bolaget Affärsstrategerna har sålt 82.000 aktier i portföljbolaget RaySearch Laboratories AB. Affärsstrategernas innehav i RaySearch uppgår därefter till 518.000 aktier av serie B motsvarande 4,5 procent av kapitalet och 1,0 procent av rösterna. Marknadsvärdet av innehavet uppgår till ca 33 Mkr. Bokfört värde är ca 3 Mkr och investeringen i RaySearch gjordes år 2000. Urval av väsentliga innehav och exits under Affärsstrategernas historia: • Artema Medical AB avyttrades mellan 1995-2000 med en realisationsvinst på 14 Mkr. • Artimplant AB avyttrades 1998 med en realisationsvinst på 76 Mkr. • Fingerprint Cards AB avyttrades mellan 2000-2003 med en realisationsvinst på 19 Mkr. • Mogul AB avyttrades 1999 med en realisationsvinst på 22 Mkr. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna, telefon 0708-662 403 Lennart Ekberg, CFO Affärsstrategerna, telefon 08-545 831 98