Pressreleaser

Bokslutskommuniké per den 31 december 2004

• Nettoomsättningen uppgick till 39,5 (34,0) MSEK under 2004 • Resultat efter skatt uppgick till 12,9 (8,7) MSEK • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,23 (0,83) SEK • Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (12,9) MSEK • Satsningarna inom forskning och utveckling ökade med över 40 procent För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com