We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearchs årsredovisning är under distribution till aktieägarna och finns tillgänglig på företagets hemsida

RaySearchs årsredovisning är under distribution till aktieägarna och finns tillgänglig på företagets hemsida RaySearch Laboratories AB meddelar att företagets årsredovisning för 2002/2003 nu distribueras till aktieägarna. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets hemsida, www.raysearchlabs.com. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com RaySearch Laboratories AB RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till närmare 600 sjukhus i hela världen och över 10 000 patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Lanseringen av de nya produkterna RayBiology och RayMachine har påbörjats. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal har tecknats med Nucletron. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga för dubbelt så många kliniker som tidigare. RaySearch är baserat i Stockholm och har f n 22 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00570/wkr0002.pdf