We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 10,1 (7,3) MSEK under perioden januari till mars 2004 · Resultat efter skatt uppgick till 3,9 (2,8) MSEK under perioden · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,37 (0,27) SEK · Rörelseresultat uppgick till 5,5 (3,9) MSEK · Licensavtal tecknat med Nucletron och kundbasen dubbleras · Intensifierad satsning på forsknings- och utvecklingsarbetet För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/05/20040505BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/05/20040505BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten