Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 20,5 (18,5) MSEK under perioden januari till juni 2004 - Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (7,2) MSEK under perioden - Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,62 (0,68) SEK - Rörelseresultat uppgick till 9,1 (10,2) MSEK - Stora satsningar görs på forskning och utveckling - Ett ledande strålterapicentrum i Europa har beställt 14 system vardera av RayOptimizer, RayMachine och RayBiology - Samarbetet med Nucletron utvecklas väl och första produkten fick mycket positivt gensvar vid förhandsvisning på årets viktigaste branschmöte - Ola Enarson tillträdde som ny finanschef under augusti För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20020/wkr0002.pdf Hela rapporten