We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB och Nucletron BV har träffat licensavtal inom området intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT)

RaySearch Laboratories AB och Nucletron BV har träffat licensavtal inom området intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) RaySearch och Nucletron kommer att samarbeta gällande integration och licensiering av ORBIT, den optimeringsprogramvara för IMRT som utvecklats av RaySearch. Ett långsiktigt avtal har träffats som innebär att Nucletron kommer att marknadsföra och sälja optimeringsmodulerna i ORBIT, vilka integreras i Nucletrons produkt för dosplanering, Oncentra Treatment Planning. Licensavtalet innebär att RaySearchs produkter blir tillgängliga för ett stort antal nya kliniker världen över och att bolaget därmed fördubblar antalet potentiella kunder. RaySearch kommer att erhålla royalties för de nya produkterna i euro, vilket minskar bolagets exponering mot den amerikanska dollarn. Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) är en avancerad metod för strålbehandling av cancer. IMRT gör det möjligt att bestråla tumören med högre stråldoser än vad som är möjligt med konventionell behandling, samtidigt som risken för biverkningar i kringliggande frisk vävnad minskar. Vid planering av IMRT krävs avancerade metoder för optimering, eftersom strålbehandlingen skall anpassas till den enskilda patientens anatomi. RaySearch är en ledande specialist inom optimering av IMRT och har utvecklat ORBIT, ett generellt ramverk för att lösa optimeringsproblem inom strålterapi vid behandling av cancer. Genom integrationen av RaySearchs optimeringssystem med Nucletrons dosplaneringssystem Oncentra TP skapas ett unikt hjälpmedel för avancerad strålbehandling. Oncentra TP är ett dosplaneringssystem av allra modernaste slag och ingår i Oncentra-familjen av integrerade produkter för datoriserad bearbetning av information om cancer. Kombinationen av IMRT-optimering i ORBIT och bildbearbetning i Oncentra TP med organkonturberäkningar och stråldosalgoritmer kommer att ge användarna tillgång till oöverträffad funktionalitet och prestanda. Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: "Det är oerhört positivt att vi har träffat ett licensavtal med en så passande partner som Nucletron. Detta bolag är en ledande aktör på marknaden för avancerade dosplaneringssystem och tillsammans kan vi skapa mycket konkurrenskraftiga system inom IMRT. Det är speciellt glädjande att Nucletron är så starka på den växande europamarknaden, eftersom RaySearchs produkter hittills sålts främst till USA. Avtalet är en stor händelse i RaySearchs historia och innebär en kraftig expansion av verksamheten." Rudolf Scholte, VD för Nucletron BV, säger: "För effektiv klinisk introduktion av IMRT behöver läkarna tillgång till avancerad multimodal bildbehandling och bra verktyg för organkonturering samt tillförlitliga och snabba dos- och optimeringsalgoritmer. Kombinationen av ORBIT- modulerna och OTP ger en utmärkt integrerad lösning." Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling av cancer. Bolagets produkter är särskilt utvecklade för optimering av strålbehandling. RaySearchs första produkt introducerades i juni 2001 och dess positiva mottagande på marknaden gav bolaget en mycket god start. Hittills har optimeringssystemet sålts till över 500 sjukhus runt om i världen och hälften av dessa har redan tagit systemet i kliniskt bruk. Över 10 000 patienter har fått sin strålbehandling förbättrad tack vare RaySearchs system. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearch är baserat i Stockholm och har 20 anställda. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com Om Nucletron Nucletron har specialiserat sig på utveckling, tillverkning, försäljning, service och support av världens främsta produkter för cancerbehandling. De viktigaste kompetensområden är brachyterapi, dosplanering, informationsbearbetning och simulering. Bolaget har 20 kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Holland. Nucletron BV är ett dotterbolag till Delft Instruments NV (www.delftinstruments.com). Delft Instruments har omkring 1200 anställda och noteras på Euronext i Amsterdam, där det ingår i NextEconomy- segmentet. Bolaget redovisade 2002 ett nettoresultat på 10,9 miljoner euro, efter en omsättning på 194 miljoner euro. Mer information om Nucletron finns på: www.nucletron.com För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00160/wkr0002.pdf