Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB har nu sålt 1000 licenser av programvaran RayOptimizer som används vid strålbehandling av canc

RaySearch Laboratories AB har nu sålt 1000 licenser av programvaran RayOptimizer som används vid strålbehandling av cancer I mitten av september 2004 sålde RaySearch Laboratories sin 1000:e licens av programvaran RayOptimizer för strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. Stråldosen anpassas till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. Patientens möjligheter att blir frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar. RaySearchs första produkt, RayOptimizer, började säljas i juni 2001 och har fått ett fint genomslag på marknaden. Optimeringssystemet har genom ett avtal med Philips sålts till närmare 700 sjukhus över hela världen, varav över hälften har tagit systemet i klinisk drift. Tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling tack vare detta system. Samarbetet med Philips har fördjupats och ett licensavtal tecknades med Nucletron i januari 2004. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga på dubbelt så många kliniker världen över. Johan Löf, VD i RaySearch Laboratories AB, säger: "Vi har nu passerat 1000 sålda licenser av RayOptimizer vilket är en viktig milstople i bolagets utveckling. Ca 30 procent av alla strålterapikliniker i USA har köpt RayOptimizer, som idag också är det i särklass mest använda systemet i världen för optimering av intensitetsmodulerad strålterapi, IMRT. Systemet har banat väg för framgångar med våra nya produkter RayBiology och RayMachine, vilka säljs som tilläggsmoduler. Vi räknar med att många kunder vill ha tillgång till alla tre produkterna." Produkter RaySearch utvecklar mjukvara som förbättrar de dosplaneringssystem som idag används för att planera strålbehandling av cancer. Ett dosplaneringssystem kan ses som en kombination av ett CAD-verktyg, en simulator och en databas. Vid planeringen utgår man från röntgenbilder, i huvudsak bilder från datortomograf, på patienten. Utifrån informationen i röntgenbilderna definierar läkaren tumörens utbredning i tre dimensioner och anger dessutom vilken stråldos som ska levereras till tumören. RaySearchs teknologiplattform ORBIT är ett generellt ramverk för att lösa optimeringsproblem inom strålterapi och resultatet av många års forskning vid Karolinska Institutet och RaySearch. Vid framtagningen har man använt objektorienterade tekniker och avancerade metoder för mjukvarudesign. Med sin objektorienterade arkitektur utgör ORBIT en mycket sofistikerad plattform för nya produkter inom strålterapi där nya behandlingsmetoder, exaktare biologiska modeller och effektivare beräkningsmodeller utvecklas kontinuerligt. Delar av ORBITs funktionalitet har paketerats i fyra produkter: RayOptimizer, RayBiology, RayMachine och OM-Optimizer. Fram till i början av detta år fanns endast RayOptimizer tillgänglig på marknaden och då som en plugin-modul i Philips dosplaneringssystem Pinnacle. Nu när RayBiology och RayMachine har börjat säljas går totalt tre produkter ut via Philips. De nya systemen får ett mycket gott mottagande hos kunderna. NKI (Nederlands Kanker Instituut) i Amsterdam, som är ett ledande och tongivande strålterapicentrum i Europa, har beställt 14 system vardera av RayOptimizer, RayMachine och RayBiology. OM-Optimizer, den första av totalt sex produkter inom ramen för licensavtalet med Nucletron, planeras att introduceras på marknaden under första kvartalet 2005. När samtliga sex produkter levererats till Nucletron kommer RaySearchs produktportfölj att bestå av sammanlagt nio produkter med Philips och Nucletrons samlade installationsbas som potentiella kunder. RayOptimizer RayOptimizer är en komplett lösning för avancerad optimering av IMRT där användaren kan specificera den önskade dosfördelningen som skall levereras till patienten. Användaren har mycket stor frihet att definiera olika mål och villkor för behandlingen och kan på så sätt skapa en dosplan som är optimal för varje enskild patient. Kunderna är många ledande sjukhus världen över, varav kan nämnas Princess Margaret Hospital i Kanada och M.D. Andersen Cancer Center i USA, som är två av världens största sjukhus när det gäller strålbehandling. Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Bolaget noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av de nya produkterna RayBiology och RayMachine har påbörjats. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal har tecknats med Nucletron. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 26 anställda. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT21310/wkr0001.pdf