We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Philips och RaySearch fördjupar samarbetet

Philips och RaySearch fördjupar samarbetet Royal Philips Electronics (NYSE: PHG; AEX:PHI), ett världsledande företag inom medicinsk teknik, och RaySearch Laboratories (Stockholmsbörsen: RAY B), som är baserat i Stockholm, går in i nästa fas av sitt gemensamma utvecklingsarbete. Samarbetet fördjupas nu och bolagen ska tillsammans utveckla nästa generation av system för invers dosplanering för intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT). Sedan år 2000 har Philips och RaySearchs programvaror integrerats och sålts tillsammans med Philips dosplaneringssystem, Pinnacle3®. Samarbetet mellan Philips och RaySearch för att tillhandahålla moderna lösningar inom området IMRT inleddes år 2000 och den första produkten, P3IMRT®, introducerades på marknaden 2001. I denna produkt ingår RaySearchs mjukvara ORBIT, som är ett generellt ramverk för att lösa optimeringsproblem inom strålterapi. ORBIT är resultatet av många års forskning vid Karolinska Institutet och RaySearch. P3IMRT är branschens mest kompletta lösning för dosplanering inom IMRT. Användaren kan specificera den dosfördelning som skall levereras till patienten och har mycket stor frihet att definiera olika mål och villkor för behandlingen. På så sätt kan en dosplan skapas som är optimal för varje patient. För närvarande finns P3IMRT på plats på över 500 kliniker i världen och nära 300 system är i kliniskt bruk, vilket gör Philips till marknadsledare när det gäller dosplanering inom IMRT. Den första fasen av samarbetet kulminerar i och med introduktionen av två nya system inom IMRT, som bägge ger läkaren ökade möjligheter att ge varje patient en optimal behandling. Det ena systemet ger möjlighet att direkt optimera behandlingmaskinens inställningar, vilket kan leda till förkortade behandlingstider. Det andra systemet är världens första kommersiella system för radiobiologisk optimering och utvärdering av dosplaner. En kritisk faktor vid modern strålbehandling är den avvägning som klinikerna måste göra mellan att ge så exakt behandling som möjligt och den tid det tar för acceleratorn att leverera behandlingen. Den senaste versionen av P3IMRT stöder maskinoptimeringen och syftar till att möjliggöra användningen av noggranna och avancerade behandlingar, men under en kortare tid än vad som är möjligt idag med befintliga system. Vid konventionell IMRT definierar läkaren vilken dos som skall levereras samt högsta tillåtna dos till de friska organen. Vid radiobiologisk optimering utförd med P3IMRT för biologisk optimering definierar man inte a priori hur dosfördelningen skall vara, utan låter istället strålningskänsligheten hos tumören och omkringliggande vävnad direkt styra optimeringen av dosplanen. Detta ökar ytterligare möjligheterna att slå ut cancertumören utan allvarliga strålningsinducerade biverkningar. Philips och RaySearch går nu in i nästa fas av sitt samarbete som tar sikte på att utveckla nästa generations system för invers dosplanering. Samarbetet inkluderar bland annat metoder för att aktivt övervaka och korrigera patientens behandling. "Detta är en viktig milstolpe för Philips kunder inom dosplanering," säger Keith Tipton, General Manager, Philips Radiation Oncology Systems. "Samarbetet med RaySearch har gjort det möjligt för oss att accelerera spridningen av våra ledande produktlösningar för IMRT på marknaden. Genom införlivandet av både biologiska modeller och maskinparametrar i optimeringsproblemen har vi åter igen visat att Philips har ambitionen att leda utvecklingen inom detta viktiga område för kliniska tillämpningar. Utsikterna i nästa fas i samarbetet med RaySearch är att kunna förverkliga lösningar som ytterligare förbättrar användbarheten och de kliniska arbetsflödena med Philips produkter inom IMRT. Detta görs möjligt genom att aktivt kunna hantera biologiska och fysiologiska förändringar under hela den tid som patienten behandlas." Samarbetet mellan Philips och RaySearch har också varit mycket värdefullt för RaySearch. "Samarbetet med Philips har varit en viktig faktor för RaySearchs framgång. Det är också ett utmärkt exempel på styrkan i företagets affärsmodell. Vi ser fram emot att kunna fortsätta ett nära samarbete med Philips när det gäller att utveckla nästa generations system för invers dosplanering för IMRT." säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB. För ytterligare information kontakta: Keith Tipton General Manager, Philips Radiation Oncology Systems Telefon: +1 608 298 2100 keith.tipton@philips.com Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Om Royal Philips Electronics Royal Philips Electronics är Europas största och ett av världens ledande elektronikföretag med en omsättning år 2003 på 29 miljarder euro. Företaget är världsledande inom färg-TV-mottagare, belysning, elektriska rakapparater, färgbildrör för TV och bildskärmar, medicinsk diagnostik och patientövervakning och komponenter för en-chips-TV. De 164 500 medarbetarna i mer än 60 länder arbetar inom ljus, konsumentelektronik, hushålls- och personvårdsapparater, halvledare och medicinska system. Philips är noterat på aktiemarknaderna i New York (symbol: PHG), London, Frankfurt, Amsterdam m fl. Mer information finns på www.philips.com/newscenter Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. RaySearchs första produkt som introucerades 2001 fick ett gott mottatgande på marknaden och har gett bolaget en god start. Hittills har optimeringssystemen sålts till mer än 500 sjukhus världen över och nära 300 har redan satts i kliniskt bruk. RaySearch som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearch är baserat i Stockholm, Sverige och har 20 anställda. Mer information finns på www.raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040301BIT00240/wkr0002.pdf