Pressreleaser

Ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ

Ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) Vid den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2004 i RaySearch Laboratories AB (publ) fattades bland annat följande beslut. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Claes-Göran Fridh. Till ny styrelseledamot valdes Hans Wigzell och till suppleant i styrelsen valdes Thomas Pousette. Hans Wigzell tjänstgör som professor vid Karolinska Institutet i Solna och var t o m den 31 december 2003 rektor för Karolinska Institutet. Han är styrelseledamot i Karolinska Institutet Holding AB, Karolinska Innovations AB (ordf.) och Karolinska Development AB (ordf.). Thomas Pousette är advokat och delägare i Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB och fungerar som sekreterare i styrelsen i RaySearch Laboratories. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget skall utgå med sammanlagt 410.000 kronor för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till avgående styrelseledamöterna Kjell Stenberg och Clas Regeheim för tiden september 2003 - maj 2004 skall utgå med sammanlagt 105.000 kr. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade bolagsstämman att bolagets resultat överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002/2003. Bolagsstämman beslutade om omval av auktoriserade revisorn Anders Linér, KPMG Bohlins AB, till revisor i bolaget samt omval av auktoriserade revisorn Lena Krause, KPMG Bohlins AB, till revisorsuppleant i bolaget. Revisorsarvode utgår enligt löpande räkning. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 eller 070 - 683 79 35 johan.lof@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och säljer programvara för strålbehandling vid cancer. Produkterna är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling och syftet är att anpassa stråldosen till tumörens form så att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Genom ett licensavtal med Philips har bolagets produkt RayOptimizer sålts till över 600 sjukhus i hela världen och tiotusentals patienter har fått en bättre strålbehandling. RaySearch noterades i november 2003 på Stockholmsbörsens O-lista. Försäljning av de nya produkterna RayBiology och RayMachine har påbörjats. Samarbetet med Philips löper vidare och ett licensavtal har tecknats med Nucletron. Det senare avtalet gör att RaySearchs produkter blir tillgängliga på dubbelt så många kliniker som tidigare. RaySearch är baserat i Stockholm och har för närvarande 23 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/24/20040524BIT00220/wkr0001.pdf